Jdi na obsah Jdi na menu
 


                                 Vítáme vás na stránkách

                   Sboru dobrovolných hasičů v Chotětově.


Na úvod se sluší říci něco blíže o založení, a působení našeho sboru po celá léta.

 

  Píše se rok 1895 , okr.výbor v Starých Benátkách vydává podnět k založení hasičstva v obci Chotětov. K založení hasičstva nedošlo pro různé odlišující se názory ze strany občanů.         

Na podzim roku 1899 , tehdejší starosta obce p. Socha se zasloužil o založení sboru, a v nastávajícím roce 1900 v lednu bylo usneseno ,hasičský sbor založit. Dne 11.března 1900 byla ustavující schůze a byli zvoleni prozatímní činovníci. Tehdy 23 členů a 37 přistupujících.

Ruční stříkačka obecního úřadu, zde byla již před založením hasičstva.

Sbor vlastnil svoji knihovnu, kterou po válce předal obci. V roce 1909 byla zakoupena  parní stříkačka, která byla jediná v celém okrese. Parní stříkačka je po tlakových  zkouškách v provozu ještě dnes.V roce 1921 ustanoven při sboru odbor žen, který byl devíti členný.  

V roce 1927 byla postavena nová hasičská zbrojnice a přední stožár na sušení hadic. Nová motorová stříkačka byla zakoupena v roce 1933 od firmy Středílek za obnos 35.500kč.              

V letech 1927-1934 stávala při sboru i Jinošská družina.

V době druhé světové války přišlo mnoho občanů Chotětova o své životy a mezi nimi byli i lidé, kteří stáli u samotného zrodu hasičstva v obci. Ze strachu se po dobu války  nekonali žádné schůze ani mimořádné.

Den oslav 50.let hasičstva začal tím, že za krásného letního dne 2.července1950 se probouzí občanstvo budíčkem řízné Kmochovy kapely, která prošla ulicemi a hlásila že začátek slavnostního sjezdu jest zahájen. Slavností se účastnilo okolo 4.000 osob.   Pochodu hasičských sborů po ulicích Chotětova se účastnilo 15.okrsků, což bylo 88.jednotek hasičstva. Při projevu tehdejšího předsedy MNV Chotětov Karla Richtra ml., krom vzpomínky zesnulých a padlých členů hasičstva byla zveřejněna i čísla požárů za dobu trvání. Zasaženo při 46. požárech z toho 14 v místě a ostatní v okolí. Slavnosti ukončila zábava, která se konala v parku do ranních hodin.

V dalších letech se žádná dokumentace nedochovala a sbor dobrovolných hasičů v rozmezí 1990 až 1998 nebyl funkční.

V r. 1998 se z blížícími oslavami 100.let založení sboru dala partička dohromady a začal zase sbor fungovat. V roce 1999 nám na naší žádost obecní úřad  koupil nákladní vůz Praga V3S .           

V březnu v roce 2000 při povodních na řece Jizeře náš sbor byl pomoci odčerpávat vodu v Benátkách nad Jizerou po dva dny.

Dne 22. dubna r.2000 jsme byli průkopníky znovu obnovení řechtání v obci, na kterou obec po dlouhá léta zapomněla.Z peněz, které jsme vyřechtali se nakoupili kytice pro ženy v obci ke Dni matek, které jsme za doprovodu hudby rozdali. Řechtání a rozdávání kytek na den matek jsme dělali po tři léta.Řechtání v obci převzali mladší .

Oslavy 100.let založení hasičského sboru v obci Chotětov začala den před oslavou a to uctění památky zesnulých členů našeho sboru položení kytic na hrob. Oslava druhý den začala okrskovou soutěží . Poté bylo předáno ocenění členům sboru dobrovolných hasičů, pokračovala  pochodem obcí za hudebního doprovodu Vojenské hudby Praha a pochodu mažoretek. Hudba poté pokračovala v parku, kde se vystřídala se Strážní hudbou Praha.Oslavy zakončila taneční zábava na sále radnice.

V roce 2001 nám bylo obcí koupeno nákladní auto Škoda 706  RTHP o obsahu 3,500 litrů vody.

V roce 2002 po celostátních povodních se sbor rozhodl, že pomůže při odstraňování následků po povodních. Odjeli jsme na řídící centrum do Mělníka a poté do přidělené oblasti do Nových Ouholic u Nové Vsi. Na místě jsme strávili týden, kdy technika odčerpávala vodu po celý týden ve dne v noci .Přes den se uklízelo,  hlídal se chod techniky a přes noc jsme se střídali po skupinkách u techniky abychom načerpali alespoň trochu energie na další den.

Odjezd po týdnu domů byl pro nás i pro techniku tak akorát. Pro všechny to bylo sáhnutí si na samé dno sama sebe.

 Po dobudování hloubkové kanalizace v obci jsme jí začali každý rok čistit po dobu 6 let.V roce 2008 nám byla zakoupena zánovní cisterna Škoda 706 RTHP o obsahu 3.500 litrů vody.  Po zakoupení nákladního auta se zastupitelstvo městyse usneslo, že uvolní finanční obnos na rekonstrukci staré zbrojnice a výstavbu části nové hned vedle staré .V Prosinci 2008 začala rekonstrukce staré zbrojnice, která byla dokončena v červnu 2009.

Od července 2009 byla naše jednotka zařazena z JPO V. do JPO III/1.

V září 2009 začala stavba nové zbrojnice kdy v listopadu byla dodělána hrubá stavba. Opravu staré zbrojnice a hrubou stavbu nové přístavby zbrojnice, jsme si udělali sami bez jakékoliv pomoci. Dlouhá zima a velké mrazy , nám znemožnili si dodělat zbytek rozdělané práce.   Byli jsme rádi, že městys vložil další finance do dodělání stavby. Stavbu dodělávala místní zednická firma p.Procházky, elektřinu rozvedl p. Bém, zateplení střechy a podhledy zhotovil p. Šifta R. a zastřešení nám dělal p. Volprecht. Přestavba staré části a přístavba nové části hasičské  zbrojnice vyšla na 1.850.000 Kč.  

V dubnu roku 2010 jsme založili znovu dětský kroužek mladého hasiče.

V srpnu  severní část naší republiky zasáhli povodně. Naše výjezdová jednotka JPO III byla vyzvána na pomoc při odstraňování škod po povodni. Odjezd byl 11.8. a návrat 13.8. Místo působení jednotky a dvou dobrovolníku (p. Těšínský J. ml. a pí. Žigmundová M.) Frýdlant v Čechách.

Dne 14.8.2010 jsme oslavili 110 . let výročí založení našeho sboru. V ranních hodinách jsme uctili památku zesnulých položením kytice na jejich poslední místo odpočinku. Hlavní program byl ve 13:00 hod., slavnostním otevřením hasičské zbrojnice.  Poté byli ukázky od kolegů ze Škoda auto a.s.  a v podvečer živě hrála dívčí skupina Viktorky. Večer pak proběhla na místním sále radnice taneční zábava. Celá oslava proběhla za malého počtu diváků.

V březnu roku 2013 nám úřad městyse Chotětov zakoupil dopravní automobil DA 12 AVIE 30 od obce Hrušov.

Koncem května 2013, naší republiku zasáhli dlouhé a vytrvalé deště, které způsobyli rozvodnění některých řek a rybníků. Povodně nebyli tak rozsáhlé jako v roce 2002, ale dosti lidí přivedlo do neštěstí. Na pomoc jsme spolu s městysem Chotětov uspořádali humanitární sbírku, kterou jsme poté odvezli na červený kříž do Mělníka. Výjezdová jednotka byla vyzvána na pomoc při odstraňování škod po povodních do obce Hořín, kde působyla jeden den.

V červnu 2013 jsme dostali pozdní, či předčasný dárek, v podobě nové sportovní mašiny. Přestavba vyšla na cca 190 000 Kč, kterou hradil městys Chotětov.

Během roku 2013 začala výjezdová jednotka městyse Chotětov, zajišťovat mimo městyse Chotětov a obce Hřivna, také obce Hrušov a Sovinky. K těmto zajišťovaným obcím a městysům se v roce 2016 přidala obec Rokytovec pod kterou spadá obec Malé Horky.

 V lednu roku 2017 jsme požádali úřad městyse Chotětov - potažmo pana starostu Blahoslava Jírů, zda by nezažádal o bezúplatný převod  Tatry T 815 - typ vozu sklopná třístranná od AČR. Žádosti bylo vyhověno, a v dubnu 2017, jsme na podvalníku tuto Tatru T 815 přepravili  z Olomouce do Chotětova. Nákladní automobil Tatra T 815 - typu třístranná sklopná, mohla být zařazena do IZS. Zůstatková hodnota vozidla byla vyčíslena na 365 000,-Kč. Za výběrem nákladního automobilu a dohledem nad celou akcí, stál Ing. Tomáš Báča, kterému patří poděkování celého SDH Chotětov.

 Nárůstem obcí, které výjezdová jednotka Chotětov začala zajišťovat v oblasti požární asistence, a také stářím zásahové techniky, apeloval velitel jednotky na zastupitelstvo městyse Chotětov, zda by bylo možné obnovit výjezdovou techniku. V roce 2016 byly vypsány dotace z EU na obnovu zastaralé techniky u Jednotek požární ochrany. Žádost podal i městys Chotětov, ale skončili jsme pod čarou. Vzhledem k dotacím, které obdržely jiné JPO, z kterých nakoupily novou hasičskou techniku, a tím pádem vyřazováním jejich starší techniky, se k rukám pana starosty městysu Chotětov  dostali informace o záměru prodeje některých vozů z jiných JPO. Nejvíce pana starostu a velitele jednotky hasičů zaujala nabídka na odkup zásahového vozidla CAS 32/9000/0/S3R Tatra T 815 rok výroby 1990 z města Zbýšov. Na zásahový vůz se byli podívat v říjnu 2017 osobně a následně doporučili zastupitelstvu městyse Chotětov, aby se zapojil do výběrového řízení na prodej tohoto vozu, které probíhalo obálkovou metodou. Městys Chotětov se stal výhercem tohoto výběrového řízení, s odkupní cenou 1 000 000 Kč. Toto výjezdové vozidlo - Tatra T 815 bylo námi přivezeno 24.července 2018 a mohlo být od 3.srpna 2018 zařazeno do IZS. Všichni členové výjezdové jednotky tímto velmi děkují celému zastupitelstvu městyse Chotětov za nákup tohoto zásahového vozu, ale i za vstřícnost a podporu i v jiných směrech, týkajících se hasičů.

Od založení sboru hasičstva  do dnešního dne si obecní úřad nebo MNV se sborem dobrovolných hasičů v Chotětově vyšla a vychází vstříc.