Jdi na obsah Jdi na menu
 


odznak odbornosti

Preventista Junior

Beran Michal

Madlář Petr

Nebeský Martin

 Urban Tomáš

Krmenčík Lukáš

Adamec Petr

Mydlář Petr

Guzaničová Klára

 

Preventista

Beranová Kamila

Urbanová Kristýna

Urbanová Pavlína

Bohuňek Adam

Urban Jan

Bezucha Filip

 

Velitel

Bohuněk Adam

Budějická Kateřina

Kolda Jaroslav

Vránová Marcela

Urbanová Kristýna

Urbanová Pavlína

Beranová Kamila

Kolda Jaroslav

 

Kronikář

Beranová Kamila

Budějická Kateřina

Kolda Jaroslav

Vránová Marcela

Urbanová Kristýna

Cvičitel

Urbanová Pavlína

Strojník / Strojník junior

 

Odznaky odborNOSTÍ

Kronikář  je člověk velmi ušlechtilý. Píše jedno z největších děl. Píše historii.
Nejméně půl roku pečuje o kroniku kolektivu.
Zná základní fakta o historii hasičstva v Čechách a na Moravě i v místě,
kde působí jeho kolektiv MH.
Získává dokumentační materiál, který využívá k propagaci hasičstva a hnutí mládeže.
Preventista  Je velmi důležité znát, co dělat v případě požárů, nejdůležitější je však  vědět, jak jim předcházet.
Zná hlavní příčiny vzniku požáru.
Zná telefonní čísla tísňového volání.
Zhotoví a použije nejméně 3 plakáty s námětem požární ochrany.
Umí vyhledat požární závady
Strojník  Vědět  jak, vědět kdy, vědět proč. To je základ strojníka.
Zná použití jednoduchých hasebních prostředků a ručních hasicích přístrojů.
Prokáže znalost práce s hydrantem a hydrantovým nástavcem.
Umí odhadnout vzdálenost a výškové rozdíly.
Dovede obsluhovat stroj PS 12 pod dohledem dospělého
.CvičitelOpakování je matka moudrosti.
Proto na vás čeká takové malé opáčko a ještě něco navíc.

Je nositelem odbornosti preventista a strojník.
Dokáže zorganizovat nástup kolektivu a podat hlášení.
Je pomocníkem vedoucího při práci s kolektivem.
Prokáže znalost vázání uzlů a smyček.
Velitel Být velitelem neznamená být diktátorem. Velitelem se nestává ten,
kdo umí nejlépe křičet, ale ten kdo umí nejlépe poradit, pomoci, pochopit.

Je nositelem odbornosti cvičitel.Ovládá požární signalizaci
(zvukovou, optickou, lanem).
Zná základní zásady průzkumu.
Zná práva a povinnosti velitele při zásahu.
Umí základní cviky s nářadím podle cvičebního řádu(nejméně tři).